1% podatku

1% podatku – niby tak niewielki,  a tak wiele od niego zależy. Mukowiscydoza jest chorobą postępującą, która z roku na rok sieje coraz większy zamęt w naszym życiu.

Mimo że dbamy o Dominikę najlepiej jak potrafimy choroba coraz bardziej się panoszy. Doszła masa powikłań: cukrzyca, osteoporoza, marskość wątroby, małopłytkowość, żylaki przełyku, nietolerancja laktozy i fruktozy. Dominikę czeka przeszczep wątroby. Do tego w tym roku Misia przeszła bardzo groźne zakażenie bakteryjne. Bakteria zagnieździła się w płucach i niestety nie ma zamiaru się stamtąd wynieść. Przekłada się to na częstsze zaostrzenia oskrzelowo-płucne. Pomimo że od jakiegoś czasu borykamy się z masą problemów, wierzymy, że uda nam się to wszystko jakoś przezwyciężyć. Niestety walka o Misię jest bardzo kosztowna. Leki, odżywki, sprzęt do inhalacji, fizjoterapia – generują olbrzymie koszty, nie wspominając już o kosztach związanych z wizytami w poradniach specjalistycznych.

Jeżeli chcesz pomóc nam w walce z chorobą , podaruj Misi swój 1% podatku. To nic nie kosztuje, a sprawi, że uśmiech naszego dziecka będzie trwał i trwał…

Aby przekazać 1% podatku Dominice wystarczy w zeznaniu rocznym podać następujące dane:

KRS  0000097900
CEL SZCZEGÓŁOWY  Morańska Dominika
 

Darowizna

Możesz wesprzeć nasz wyścig wpłacając darowiznę na subkonto utworzone w Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę Matio. Cała przekazana kwota zostanie wykorzystana na leczenie Dominiki. Z fundacją rozliczamy się fakturami.

Fundacja Matio
BPH S.A Oddział Kraków
36 1060 0076 0000 3200 0132 9248
z dopiskiem: Dominika Morańska